Procedure dagopvang en vakantieopvang  

Voorafgaand wordt er altijd eerst een kennismaking ingepland. De eigenaar is welkom met de hond om kennis te maken tijdens de dagopvang. Zo kunnen wensen en behoeften besproken worden, en kan alle informatie gegeven worden over de werkwijze van de dag- en vakantieopvang.  

Dagopvang  

Wanneer de kennismaking goed is bevallen wordt er een proefdag afgesproken. Deze dag wordt de hond gebracht tussen 8 en 9 uur, en weer opgehaald tussen 17 en 18 uur. Zo heeft de hond een hele dag de tijd om te wennen aan de locatie, de roedel en de omgeving. Ook kan ik het gedrag van de hond bekijken en inschatten of de hond goed in de roedel voor de desbetreffende dag/dagen past. Het liefst wordt de proefdag dus gepland op de dag waarop de hond later ook naar de dagopvang komt.   

Voorwaarden voor de dagopang zijn dat de hond zich prettig voelt en binnen de roedel past. Tijdens de proefdag wordt de baas altijd op de hoogte gehouden hoe het met de hond gaat. Mocht ik signaleren dat het gedrag van de hond niet past binnen de roedel, of dat de hond zich hier niet prettig voelt wordt er ook contact opgenomen om de hond eerder op te halen. Belangrijk is dat tijdens de proefdag de baas dus bereikbaar is, en indien nodig de hond eerder op kan halen.   

Wanneer de proefdag geslaagd is wordt de reservering voor de aangevraagde dag definitief gemaakt.   

  

Vakantieopvang  

Wanneer de kennismaking goed is bevallen wordt er een proefdag afgesproken. Deze dag wordt de hond gebracht tussen 8 en 9 uur, en weer opgehaald tussen 17 en 18 uur. Zo heeft de hond een hele dag de tijd om te wennen aan de locatie, de roedel en de omgeving. Ook kan ik het gedrag van de hond bekijken en inschatten of de hond goed bij de roedel past.  

Voorwaarden voor de vakantieopang zijn dat de hond zich prettig voelt en binnen de roedel past. Tijdens de proefdag wordt de baas altijd op de hoogte gehouden hoe het met de hond gaat.Mocht ik signaleren dat het gedrag van de hond niet past binnen de roedel wordt er ook contact opgenomen om de hond eerder op te halen. Belangrijk is dat tijdens de proefdag de baas dus bereikbaar is, en indien nodig de hond eerder op kan halen.   

Belangrijk is dat de hond zich op zijn/haar gemak voelt hier. Mocht hieraan getwijfeld worden wordt er geadviseerd nog een proefdag/een aantal proefdagen in te plannen of een proefnacht. Pas nadat de afgesproken proefdagen/nacht zijn geslaagd wordt de reservering voor vakantieopvang definitief gemaakt.